ตอบทุกคำถามประกันสุขภาพ

ไขข้อสงสัย ครบทุกเรื่องประกัน

QA ประกันติดโล่

คำถามประกันสุขภาพ

ศัพท์ประกันสุขภาพที่ควรรู้

  1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD – Outpatient Department) : คือ ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า สามารถเข้ารับการรักษา รับยา และกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้เลย โดยไม่ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล เช่น เป็นไข้หวัดเล็กน้อย มีอาการท้องเสีย มีอาการปวดศีรษะ ตาแดง
  2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD – In Patient Department) : คือ ประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งจะคุ้มครอง ค่าห้องพัก ค่าอาหารและยา ค่าแพทย์เยี่ยม ค่าพยาบาล ค่าผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในกรมธรรม์)
  3. ทุนประกันสุขภาพ : คือ วงเงินความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับเราเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยจะดูแลครอบคลุมการเข้ารับการรักษาตามกระบวนการการรักษาของแพทย์
  4. เบี้ยประกันสุขภาพ : คือ จำนวนเงินที่เราจ่ายให้กับบริษัทประกัน เป็นรายงวด เช่น รายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เพื่อแลกกับการรับวงเงินความคุ้มครองที่บริษัทประกันจะให้กับเราและสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันมะเร็ง เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 3 บาท* ให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 600,000 บาท พร้อมค่าเดินทางไปรับการรักษา และค่าสินไหมทดแทนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก รับเลยเงินก้อน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
  5. สภาพที่เป็นก่อนการเอาประกัน : คือ อาการและโรคที่แพทย์เคยวินิจฉัยว่าป่วย ก่อนการทำประกัน ซึ่งประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะมีเงื่อนไข “ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกัน” ดังนั้นหากมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไต หรืออื่นๆ ก่อนทำประกันสุขภาพ ก็จะไม่สามารถเคลมรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลในโรคนั้นๆ จากบริษัทประกันได้
  6. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) : คือ ระยะเวลาที่ผู้ทำประกันยังไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง โดยอาจมีระยะเวลารอคอยตั้งแต่ 14 – 120 วัน (ควรตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้งก่อนตัดสินใจทำประกัน)
  7. การตรวจวินิจฉัยซ้ำ : คือ การตรวจเป็นครั้งที่ 2 จากแพทย์ท่านอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ท่านแรกที่ตรวจ เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยโรค ซึ่งจะพบได้ในกรณีการตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง และสำหรับใครสนใจทำประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ประกันโควิด ที่ดูแลครอบคลุมโรคฮิตที่พบบ่อยในไทย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคร้ายจากยุง หรือประกันมะเร็ง

ประกันสุขภาพของทิพยประกันภัย คุ้มครอง Covid-19 หรือไม่

คุ้มครอง Covid – 19 โดยพิจารณาตามความจำเป็นทางการแพทย์

ตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ที่ไหน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือข่ายได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ทิพยประกันภัย https://www.dhipaya.co.th/th/

หรือสอบถามที่ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 0 หรือ ติดต่อเรา ผ่าน Chat ได้ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม. หรือ ติดต่อสาขาเงินติดล้อได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ประกันสุขภาพแผนเฮลท์แคร์ ซัพพอร์ท กับแผนเฮลท์แคร์ คอมฟอร์ท แตกต่างกันอย่างไร

แผนเฮลท์แคร์ ซัพพอร์ท มีเงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1,000 บาท/วัน และมีค่าใช้จ่ายร่วมค่าห้อง-ค่าอาหาร (ความรับผิดชอบส่วนแรก) เริ่ม 1,000 บาท/วัน ส่วนแผนแผนเฮลท์แคร์ คอมฟอร์ท ไม่มีเงินชดเชยรายได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายร่วมค่าห้อง-ค่าอาหาร (ความรับผิดชอบส่วนแรก)

กรณีฉุกเฉินต้องการสอบถามเกี่ยวกับประกันสุขภาพ ติดต่อได้ทางช่องทางใด

Hotline ค่ารักษาพยาบาลสุขภาพและอุบัติเหตุ (บัตรประกัน) 24 ชั่วโมง หรือ 1736

หรือหากต้องการให้ช่วยประสานงานขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ ประกันติดโล่ Call Center โทร.1501 กด 0 ได้ตลอด 24 ชม.

หลังจากซื้อประกันสุขภาพ มีระยะเวลารอคอยกี่วัน ความคุ้มครองนับจากวันที่ซื้อหรือไม่

  • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ รวมถึงการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
  • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ / เจ็บป่วย / โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก (Pre-existing condition) และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 2 หรือ พูดคุยกับเรา ผ่าน Chat ที่ Facebook ประกันติดโล่ โดย เงินติดล้อ ได้ตลอด 24 ชม.

หากต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านโบรกเกอร์ไปที่ทิพยประกันภัย หรือติดต่อผ่านประกันติดโล่ Call Center โทร. 1501 กด 2 เพื่อประสานงานไปยังทิพยประกันภัย เพื่อทำการต่ออายุและจัดส่งกรมธรรม์พร้อมบัตรส่งไปยังลูกค้า

กรณีแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันที่หมดอายุหรือภายในวันที่หมดอายุ ความคุ้มครองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผลประโยชน์ และ/หรือทุนประกันภัย จะปรับลดลงตามแผนประกันภัยของแต่ละช่วงอายุ และทิพยประกันภัยสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

เบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

เบี้ยประกันมะเร็งลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

เบี้ยประกันมะเร็งสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนพร้อมเคียงข้างให้บริการ

ติดต่อง่ายทุกช่องทาง

ติดต่อประกันติดโล่
แชทกับประกันติดโล่