ทำความเข้าใจประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?

1,022

ประกันภัย 3+ คือ ประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายแก่รถของผู้ที่ทำประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบรถชนรถเท่านั้น หากคุณทำความเข้าใจประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง โดยการพิจารณาเรื่องพฤติกรรมในการขับขี่ในชีวิตประจำวันของคุณเป็นหลัก อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเบี้ยประกันรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงได้รับความคุ้มครองที่จะทำให้คุณขับขี่ได้อย่างสบายใจเหมือนเดิม

 

ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุระหว่างรถชนรถ และจะคุ้มครองความเสียหายในกรณีที่สามารถแจ้งหรือระบุตัวคู่กรณีได้เท่านั้น บริษัทประกันจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ โดยประกันรถยนต์ 3+ จะเน้นให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก ทั้งในส่วนของการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับรถของคุณ

สรุป ประกันชั้น 3+คุ้มครองอะไรบ้าง?

 • ซ่อมรถเรา กรณีรถชนรถและสามารถแจ้งคู่กรณีได้
 • คุ้มครองชีวิต และทรัพย์สิน ของคู่กรณี หรือบุคคลภายนอก 
 • คุ้มครองชีวิต และค่ารักษาพยาบาลของคนในรถเรา
 • เงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีเกิดเป็นคดีอาญาที่เราเป็นฝ่ายผิด

ประกันรถยนต์ 3+ กับประกันรถยนต์ชั้น 3 ต่างกันอย่างไร?

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่า ประกันภัย 3+ คือ ประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายแก่รถของผู้ที่ทำประกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบรถชนรถเท่านั้น (เคลมได้เฉพาะกรณี รถชนรถเท่านั้น) โดยจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม และการสูญหาย (โจรกรรม) แต่ในกรณีของประกันรถยนต์ชั้น 3 จะคุ้มครองความเสียหายในส่วนของคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกเท่านั้น

ใครเหมาะกับการทำประกันรถยนต์ชั้น 3+

อย่างที่เราได้อธิบายไปข้างต้นว่าประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้างหรือคุ้มครองเฉพาะกรณีใดบ้าง เพราะฉะนั้นประกันรถยนต์ประเภทนี้อาจไม่ได้เหมาะกับผู้ขับขี่ทุกคน แนะนำให้พิจารณาจากพฤติกรรมในการขับขี่และการใช้งานในแต่ละวันเป็นหลัก ก็จะทำให้คุณเข้าใจความต้องการของตัวเองมากที่สุด โดยทั่วไปประกันรถยนต์ 3+ เหมาะสำหรับรถและผู้ขับขี่บางประเภท ดังนี้

 • มีประสบการณ์ในการขับ

หากคุณขับรถมาหลายปีและแทบจะไม่เคยมีประวัติเรื่องอุบัติเหตุเลย ก็อาจคาดการณ์ได้ว่าไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุในอนาคต การทำประกันรถยนต์ 3+ ก็อาจจะเหมาะสำหรับคุณ แต่สิ่งสำคัญคือ จำไว้เสมอว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการขับมากแค่ไหนก็ตาม

 • ขับในระยะทางใกล้ ๆ

หากชีวิตประจำวันของคุณไม่ได้เน้นขับรถบ่อยหรือขับในระยะทางใกล้ ๆ เท่านั้น ก็มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ อาจตัดสินใจทำประกันรถยนต์ 3+ ก็ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและเพียงพอกับการใช้งานแล้ว

 • มีงบประมาณจำกัด

การทำประกันรถยนต์ 3+ จะมีความคุ้มครองที่ลดลงมาจากประกันรถยนต์ประเภท 1 จึงส่งผลโดยตรงต่อค่าเบี้ยประกันที่ถูกลงด้วย สำหรับใครที่มีงบประมาณจำกัดแต่อยากได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการใช้งานในแต่ละวันมากที่สุด การทำประกันรถยนต์ 3+ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

 • รถยนต์รุ่นเก่าหรือรถยนต์มูลค่าต่ำ

สำหรับใครที่ใช้รถรุ่นเก่าหรือรถที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว ทำประกันรถชั้น 1 ไม่ได้แล้ว อาจจะมีอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป มีราคารถปัจจุบันไม่สูงมากแต่ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท การทำประกันรถยนต์ 3+ จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์พอสมควร

รถยนต์รุ่นเก่าทำประกันชั้น 1 ได้ไหม? ประกันติดโล่จะบอกให้!


สำหรับใครที่ใช้รถรุ่นเก่าหรือรถที่มีอายุการใช้งานนานอย่างเช่น 10 ปีขึ้นไป ก็สามารถทำประกันชั้น 1 ได้เช่นกัน เพียงรักษาประวัติการขับขี่ที่ดี ไม่ให้มีประวัติการเคลม หรือเคลมให้น้อยที่สุด และติดต่อขอทำประกันรถยนต์กับบริษัทประกันเดิมที่คุณทำอยู่ ก็มีโอกาสที่จะทำประกันชั้น 1 ได้เช่นกัน
ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการรับประกันภัยของแต่ละบริษัทประกันเป็นหลัก

 

ข้อดีของการทำประกันรถยนต์ 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคู่กรณี และความเสียหายของตัวรถที่เกิดจากอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) ถึงแม้จะไม่คุ้มครองความเสียหายทุกๆกรณี แต่ประกันรถยนต์ 3+ เหมาะสำหรับรถเก่าที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป หรือรถที่ใช้งานเป็นประจำ แต่สามารถจอดในที่ที่ไม่มีความเสี่ยงได้ ซื้อได้ด้วยเบี้ยประกันที่ราคาไม่สูงมาก

ความคุ้มครองทางการเงิน

หากคุณเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่าง ๆ จำนวนมาก รวมถึงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้บาดเจ็บ ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย ประกันภัยรถยนต์ 3+ ซึ่งมีความคุ้มครองในส่วนนี้ จะสามารถช่วยแบ่งเบา และบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และช่วยให้คุณรักษาสภาพคล่องทางการเงินอย่างเหมาะสม

ค่าเบี้ยประกันถูกลง

เมื่อความคุ้มครองลดลง ส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันถูกลงด้วย จึงมีข้อดีสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด ไม่ค่อยมีประวัติการชน หรือมีอายุรถนาน ๆ ก็ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการเลือกทำประกันรถยนต์ 3+ ให้คุณรู้สึกอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากยิ่งขึ้น

 

สรุป ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ 3+ จะเน้นไปที่การให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอก โดยจะให้ความคุ้มครองในส่วนของชีวิต ร่างกาย อนามัย ของทั้งคู่กรณี รวมไปถึงผู้โดยสารที่อยู่บนรถ และคุ้มครองทรัพย์สินที่เสียหายของคู่กรณี และยังรวมถึงค่าซ่อมรถเราในกรณีรถชนรถ ภายใต้ทุนที่ซื้อไว้ในกรมธรรม์

โปรดจำไว้เสมอว่า ต่อให้คุณจะขับขี่อย่างระมัดระวังมากแค่ไหนก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ และนี่คือความสำคัญของการทำประกันรถยนต์ ไม่ว่าเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันรถชั้น 3+ หรือประเภท 3 ก็ตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สนใจ ประกันรถยนต์

กรอกข้อมูลติดต่อ

นอกจากประกันรถยนต์ อยากได้อะไรเพิ่ม?
การกดส่งข้อมูลแสดงว่าคุณอ่านและรับทราบ
นโยบายความเป็นส่วนตัว เรียบร้อยแล้ว

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  80,848
 • 10 รุ่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายในไทย

  10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2024 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  19,130
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  15,327