แต่งท่อมอเตอร์ไซค์เสียงดังต้องรู้ หากรถท่อดังปรับเท่าไหร่

3,268

การแต่งท่อเพื่อให้ได้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ เสียงทุ้ม เสียงแหลม ตามความชื่นชอบของแต่ละคนนั้น ต้องแน่ใจด้วยว่า เสียงของท่อจะต้องไม่สร้างความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น และที่สำคัญต้องไม่ส่งผลต่อการทำงานของท่อไอเสีย ที่มีหน้าที่สำคัญในการระบายไอเสียออกจากเครื่องยนต์ และช่วยกรองมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ ใครที่ชื่นชอบการแต่งท่อมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจ หากไม่อยากโดนปรับ มาทำความเข้าใจกันครับว่า ความดังท่อมอเตอร์ไซค์ตามกฎหมาย หากรถท่อดังปรับเท่าไหร่?

แต่งท่อมอเตอร์ไซค์ได้ ไม่ผิดกฎหมาย

การแต่งท่อมอเตอร์ไซค์ เป็นเพียงการเสริมอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ไม่ทำให้สภาพของรถเปลี่ยนแปลงไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ หากอยู่ในตำแหน่งที่มีความมั่นคง ปลอดภัยขณะใช้งานทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นบนท้องถนน ก็สามารถทำได้ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือ เสียงของท่อ หากท่อดัง ท่อลั่นเกินไป อาจทำให้คุณโดนข้อหาดัดแปลงท่อไอเสียจนท่อมีความดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายท่อดังปรับเท่าไหร่?

กฎหมายท่อดังปรับเท่าไหร่

 

ความดังท่อมอเตอร์ไซค์ตามกฎหมาย หากท่อดังเกิน 95 เดซิเบล จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และออกใบเตือนให้เปลี่ยนท่อ โดยการตรวจวัดระดับความดังท่อนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องใช้มาตรระดับเสียงหรือเครื่องวัดระดับเสียงเท่านั้น จะใช้หูฟังอย่างเดียวแล้วเรียกปรับเลยไม่ได้ และต้องใช้วิธีการวัดระดับเสียงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรฐานเอาไว้ด้วย มีวิธีการดังนี้

 1. ต้องวัดระดับเสียงในพื้นที่โล่งที่มีเสียงสภาพแวดล้อมไม่เกิน 85 เดซิเบล
 2. จอดมอเตอร์ไซค์อยู่กับที่บนพื้นราบ หากจอดใกล้ขอบทางเท้าต้องจอดให้ห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 3. วัดระดับเสียงห่างจากปลายท่อ 0.5 เมตร ทำมุม 45 องศา
 4. เดินเครื่องยนต์ในตำแหน่งเกียร์ว่าง
 5. เร่งเครื่องยนต์จากความเร็วรอบเดินเบาอย่างช้า ๆ ให้ได้ความเร็วรอบที่กำหนด
  – เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบไม่เกิน 5,000 รอบต่อนาที ความเร็วรอบที่ใช้ในการวัดคือ 3 ใน 4 ของความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด
  – เครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบเกิน 5,000 รอบต่อนาที ความเร็วรอบที่ใช้ในการวัดคือ 1 ใน 2 ของความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด
 6. ​​ตรวจวัดระดับเสียง 2 ครั้ง หากค่าที่ได้ทั้ง 2 ครั้งแตกต่างกันเกินกว่า 2 เดซิเบล ให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงใหม่

รถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนท่อผิดกฎหมายไหม ประกันติดโล่สรุปให้


การเปลี่ยนหรือปรับแต่งท่อไอเสีย ไม่ได้มีกฎหมายระบุว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่การเปลี่ยนหรือปรับแต่งตัวท่อจะต้องปล่อยไอเสียออกทางด้านท้ายรถเท่านั้น ห้ามแก้ไขดัดแปลงให้ออกมาทางด้านข้างหรือจุดอื่นเด็ดขาด

การเปลี่ยนหรือปรับแต่งท่อไอเสีย นอกจากจะทำให้ได้เสียงท่ออย่างที่ต้องการแล้ว ยังช่วยเพิ่มความเร็วและสมรรถนะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย เพราะการอัพเกรดระบบท่อไอเสียที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดแรงดันย้อนกลับ เพิ่มการไหลของไอเสีย เครื่องยนต์ก็จะผลิตกำลังได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

แต่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างไรไม่ให้โดนปรับ

รถมอเตอร์ไซค์แต่งอย่างไรไม่ให้โดนปรับ?

กรมการขนส่งทางบกเคยได้ออกมาชี้แจงเรื่อง การแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า การแก้ไขดัดแปลงอย่างไรที่ถือว่าถูกกฎหมาย โดยมีใจความสำคัญหลัก ๆ ดังนี้

แต่งรถอย่างไรที่ต้องแจ้งนายทะเบียน

การแก้ไขดัดแปลงที่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนนั้น จะต้องเป็นการแก้ไขดัดแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งถือเป็นความผิดฐานดัดแปลงสภาพรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ มาตรา 14 “รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น เว้นแต่เจ้าของรถนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน”

แต่งรถอย่างไรที่ต้องแจ้งนายทะเบียน

สำหรับรายการการแก้ไขดัดแปลงที่จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียน มีดังนี้

 • การเปลี่ยนเครื่องยนต์
 • การเปลี่ยนสี
 • การติดตั้งโครงหลังคา โครงเหล็กด้านข้างรถ ติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift)
 • การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
 • การดัดแปลงตัวถังรถ
 • ระบบรองรับน้ำหนัก 
 • ระบบบังคับเลี้ยว
 • ระบบขับเคลื่อน 

โดยนายทะเบียนจะตรวจว่าการแก้ไขดัดแปลงนั้น จะเป็นอันตรายเมื่อนำรถไปใช้งานหรือไม่ อาจสั่งให้มีการแก้ไขและไปตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จากนั้นนายทะเบียนจึงจะแก้ไขเพิ่มเติมรายการให้ในทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนรถ จึงจะสามารถนำรถออกไปใช้งานได้

สรุป แต่งรถท่อดังปรับเท่าไหร่

การแต่งท่อมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย แต่สิ่งที่จะทำให้คุณถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกปรับนั่นก็คือ เสียงของท่อที่ดังเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งการเปลี่ยนหรือปรับแต่งท่อไอเสีย ควรติดตั้งโดยมืออาชีพหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และไม่ส่งผลต่อการทำงานของท่อไอเสีย และเพิ่มความสบายใจในการขับขี่อีกขั้นด้วยการทำประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ ที่พร้อมคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ค่าเบี้ยเบา ๆ เลือกความคุ้มครองได้ตามใจคุณ

ขอบคุณข้อมูลจาก: กรมการขนส่งทางบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บทความแนะนำ

 • ข้อสอบใบขับขี่พร้อมเฉลย ล่าสุด 2567

  รวมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ 2566 อย่างละเอียด ไม่อยากสอบหลายรอบมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริงกับแนวข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี 50 ข้อพร้อมเฉลย
  81,323
 • 10 รุ่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขายในไทย

  10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2024 น่าสนใจ ขายในไทย จดทะเบียนได้

  รวม 10 รุ่น มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจดทะเบียนได้ มีขายในไทย 2024 พร้อมแนะนำวิธีเลือกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์การใช้งาน และการทำประกันรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
  19,322
 • ใบขับขี่ประเภท 2 และใบขับขี่ บ.2 ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง?

  หากขับรถเพื่อขนส่งสินค้าต้องรู้ เพื่อเลือกทำใบขับขี่ประเภท 2 ไม่ว่าเป็นใบขับขี่ บ.2 หรือใบขับขี่ ท.2 ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่อยากโดนปรับ
  15,441