โปรใหม่! ต่ออายุประกันรถยนต์บนแอป รับโค้ดเติมนํ้ามัน PT มูลค่าสูงสุด 300 บาท!

icon
ระยะเวลาโปรโมชั่น
22 ก.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
หมายเหตุ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมัน PT สูงสุด 300 บาท

คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์

  • ลูกค้าประกันติดโล่ โดยเงินติดล้อ ที่ลงทะเบียนใช้งานแอปเงินติดล้อ และต่อประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+, 2, 3+ หรือ 3 ผ่านแอปฯ ครั้งแรก ก่อนประกันเดิมหมดอายุ 20 วันขึ้นไป

มูลค่าของโค้ดส่วนลด

  • ลูกค้าต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 จะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมัน PT มูลค่า 300 บาท
  • ลูกค้าต่อประกันรถยนต์ชั้น 2+, 2, 3+ หรือ 3 จะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมัน PT มูลค่า 150 บาท

วิธีรับโค้ดส่วนลด
ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเติมน้ำมัน PT ทั้งหมด 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ผ่านเมนู “แจ้งเตือน” บนแอปเงินติดล้อ
  • ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

โดยจะได้รับโค้ดภายใน 60 วัน หลังระบบแจ้งชำระการต่อประกันรถยนต์เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขอื่น ๆ

  • สามารถใช้ได้ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขาหนูกุ้งนก, พระบาท, บ้านนาหม่อม, เขาชัยสน, บ้านตาก 1, ไชยา, ตะกั่วป่า, ลาดกระบัง 6, โอเดี่ยนหาดใหญ่, วัชรพล ,หาดใหญ่ 7, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร 8, รัตภูมิ, สิงหนคร, ยามาฮ่า ศรีนครินทร์, แยกนพวงศ์, ลาดบัวหลวง และมิตซู – นครศรีธรรมราช
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ประกันติดโล่ 1501
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต จำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นสิทธิ์ประโยชน์ตามโปรโมชั่นนี้โดยตรง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่